Muutamia referenssejä

Referenssikuva

Rudus Oy

Okeroisten kallioalue, Hollola

Yhdistetyn maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen laatiminen 2 325 000 m3 kallion louhintaan ja murskaukseen sekä kierrätystoimintaan ja läjitykseen.

Referenssikuva

Läänin Kuljetus Oy

Meilahden liikuntakeskus, Helsinki

Maaperän pilaantuneisuustutkimus

Referenssikuva

Koskisen Oy

Teollisuushallin rakennusalue, Kärkölä

Maaperän pilaantuneisuustutkimus

Referenssikuva

Rudus Oy, Savilahdenvuori

Satama-alueen esirakentaminen, Hamina

Yhdistetyn maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen laatiminen 1 540 000 m3 kallion louhintaan ja murskaukseen sekä muualta tuotavan kiviaineksen murskaukseen.

Referenssikuva

L&T Korjausrakentaminen Oy, Okt, Lahti

Öljyvahinko kellarissa

Öljyä rakenteissa ja rakennuksen alapuolisessa maanperässä Pima-tutkimus, riskinarviointi, kunnostussuunnittelu. Pima-ilmoitus ja kunnostuksen valvonta.

Referenssikuva

Pärhä Oy, Orimattila

Betonimurskekenttä

Betonimurskeesta tehtävän kentän suunnittelu Mara-ilmoitusta varten.

Referenssikuva

The Train Factory Oy, Helsinki

Pasilan ent. VR:n konepaja

Rakennuksen alapuolisten haitta-aineiden aiheuttaman sisäilmariskin tutkimus huokoskaasu- ja sisäilmanäytteillä. Riskinarviointi

Referenssikuva

Rakennusliike Olavi Järvinen Oy

Keinosiemenasema, Hollola

Maaperän pilaantuneisuustutkimus

Referenssikuva

Kiltakiinteistöt Oy

Teollisuustontti, Lahti

Maaperän ja hiekkapuhallushiekan pilaantuneisuustutkimus

Referenssikuva

Heinolan Maansiirto Ky, Heinola

Maa-ainesten ottamisalue

Maa-aines ja ympäristölupa-hakemuksen laatiminen 0,4 milj-m3 soran ja hiekan ottamiseen ja murskauksen. Nykytilan Drone / UAV-kartoitus.

Referenssikuva

Iitin riistanhoitoyhdistys

Ampumarata

Ampumaradan maaperän, pohjaveden sekä pintaveden ja ojasedimentin pilaantuneisuustutkimus (perustilaselvitys). Kunnostussuunnitelma ja pima-ilmoitus. Ympäristölupahakemus ampumaradalle.

Referenssikuva

Okt, Järvenpää

Öljysäiliön poisto.

Säiliön alapuolisen öljyisen maan kunnostuksen valvonta ja loppuraportointi.

Referenssikuva

As Oy, Lahti

Öljyä kellarin rakenteissa ja alapuolisessa maanperässä

Pima-tutkimus, riskinarviointi, kunnostussuunnittelu, valvontaa.

Referenssikuva

Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy

Laajasalo, Helsinki

Rakennustyömaan pima- ja pohjavesitutkimus.

Referenssikuva

Pärhä Oy, Orimattila

Kallion ottamisalue

Yhdistetyn maa-aines ja ympäristölupa-hakemuksen laatiminen 1,65 milj-m3 kallion louhintaan ja murskauksen sekä kierrätystoimintaan logistiikka-alueen taakse.

Referenssikuva

Great M2 Oy, Lahti

Mytäjäisten veturitalli

Öljyllä ja raskasmetalleilla pilaantuneen maaperän tutkimus maa- ja huokoskaasunäytteillä. Riskinarviointi. Kunnostussuunnittelu. Pima-ilmoitus.

Referenssikuva

Yksityinen tilaaja, Loviisa

Entinen autokorjaamo / varikko

Öljyllä ja raskasmetalleilla pilaantuneen maaperän tutkimus, pima-ilmoitus, kunnostuksen valvonta ml. kenttämittaukset ja laboratorioanalyysit. Kunnostuksen loppuraportin laatiminen.

Referenssikuva

Antti Pärssinen, Lahti

Drone-kartoitus

Ottamisalueen kartoitus dronella ja jäljellä olevan ottamismäärän laskenta.

Referenssikuva

Kiinteistö Oy JKV, Lahti

Entinen konepaja, Niemi

Öljyllä pilaantuneen maaperän tutkimus ja kunnostuksen valvonta. Kunnostuksen loppuraportin laatiminen.

Referenssikuva

Suonenjoen kaupunki , Suonenjoen Vesi Oy

Kaksi entistä teollisuushallin ja vanha jätevedenpuhdistamo

Maaperän pilaantuneisuustutkimukset, kenttämittaukset ja laboratorioanalyysit.

Referenssikuva

Pärhä Oy, Orimattila

Maa-ainesten ottamisalue

Yhdistetyn maa-aines ja ympäristölupa-hakemuksen laatiminen 0,48 milj-m3 soran ja hiekan ottamiseen ja murskauksen.

Referenssikuva

Arto Teriaho Tmi, Kärkölä

Uusi kalliokiviainesten ottamisalue

Maa-aines ja ympäristölupahakemuksen laatiminen 0,915 milj-m3 kallion louhintaan ja murskauksen sekä kierrätystoimintaan.

Referenssikuva

Kangasniemen riistanhoitoyhdistys

Ampumarata

Ampumaradan maaperän ja pintaveden pilaantuneisuustutkimus kenttä- ja laboratoriomittauksin. Luotipenkkojen aineksen kaatopaikkakelpoisuus-testaus.

Referenssikuva

Rakennusosakeyhtiö Hartela, Mäntsälä

Keskustakorttelin pima-kunnostus

Pilaantuneen maaperän tutkimus, kunnostussuunnittelu ja kunnostuksen valvonta. Kunnostuksen loppuraportin laatiminen.

Referenssikuva

Autopurkaamo Maanparas Oy, Porvoo

Hulevesi ja öljynerotinjärjestelmät, pima-kunnostus

Hulevesisuunnittelu sisältäen pinnan tasauksen, kaivot ja erottimet. Pilaantuneen maaperän kunnostuksen valvonta ja loppuraportin laatiminen.

Referenssikuva

Kuljetus- ja rakennuspalvelu Ikävalko Oy

Maankaatopaikka ja kierrätysalue, kalliokiviainesalue

Ympäristölupahakemus maankaatopaikalle ja käsittelytoiminnoille. Maa-aines ja ympäristölupahakemuksen laatiminen 0,919 milj-m3 kallion louhintaan ja murskaukseen.

Referenssikuva

Isnäs Seaside Oy

Entisen sahan lautatarhan alue, Loviisa

Maaperän pilaantuneisuustutkimus ja asuinkäytön riskinarviointi.

Referenssikuva

Posti Oy, Orimattila

Logistiikkakeskus

Vaarallisten aineiden varaston palonestovaahdon ympäristövaikutusten arviointi Tukes lupahakemusta varten.

Referenssikuva

Orimattilan kaupunki, Eiranen Transport Oy, Hämäläisen Sora Ky, Orimattila

Ämmäntöyrään laaja soranottoalue

Maa-ainesten ottamissuunnitelmien ja lupahakemusten laatiminen alueelle. Yht.määrä 1,027 milj-m3. Työ sisälsi selvityksinä mm. pienhelikopterilla tehtävän UAV-kartoituksen, maatutkaluotausta, pohjavesiputki-asennuksia ja vesinäytteenottoa.

Referenssikuva

Yksityinen tilaaja, Sysmä

Uusi kalliokiviainesten ottamisalue

Maa-aines ja ympäristölupa-hakemusten laatiminen 0,4 milj-m3 kallion louhintaan ja murskauksen. Työ sisälsi myös melumallinnuksen.

Referenssikuva

Useita tilaajia

Päijät-Häme ja ympäristö

Vesitarkkailu. Työhön liittyy usein tarkkailusuunnitelman laatiminen, pohjavesiputkiasennus, pohjaveden pinnan seuranta sekä vuosittaisen tarkkailuraportin laatiminen. Näytteet analysoidaan akreditoidussa laboratoriossa.

Referenssi Posti Referenssi Pärha Referenssi Infrastar Referenssi Mäntsälä Referenssi Rudus Referenssi Lahti Energia Referenssi RS
Designed & developed by Sektori